Disclaimer

Disclaimer
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Bij informatie overgenomen van andere websites wordt altijd de bron vermeld. Overige informatie is beschikbaar gesteld door CAE Nederland B.V.. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepublicieerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Mocht u foutieve informatie tegenkomen stellen wij het zeer op prijs dit te melden.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Privacy policy
Ingevulde persoonlijke informatie op deze website wordt niet doorgegeven aan derden noch gebruikt voor commerciële doeleinde.

Copyright
Copyright © CAE Nederland B.V. 2010-2011. Alle rechten voorbehouden.

Zonder toevoeging van de bron is het ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, materiaal dat zich op deze website bevindt, of dat op een met deze website verband houdend medium is opgeslagen, te kopieren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.uhsb.nl/?page_id=88