CAE Nederland

Wat is CAE

CAE Nederland is een flexibel, modern energiek ingenieursbureau dat adviseert op het hele brede gebied van de bouw.

CAE NEDERLAND BV is actief
op de volgende vakgebieden:

  • Beton-, staal- en houtconstructies.
  • Bijzondere constructies in kunststof en composieten.
  • Funderingstechnieken en bouwputten.
  • Schade-expertises en risicoanalyses.
  • Kwaliteitsborging door toezicht op de bouw.

Ons Bureau

CAE Nederland BV, opgericht in 1983, is een zelfstandig, onafhankelijk adviesbureau en maakt geen deel uit van een andere organisatie. CAE Nederland BV houdt zich bezig met woningbouw, utiliteitsbouw en bijzondere constructies.

CAE Nederland stelt zich ten doel om met creativiteit en enthousiasme als integraal ontwerper, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, de architect, de overige adviseurs en de aannemer haar advieswerk uit te voeren, zowel in de Ontwerpfasen als in de Uitvoeringsfase, met als resultaat een economische constructie binnen de randvoorwaarden van functionaliteit, esthetiek en techniek.
Ons bureau is lid van NL-Ingenieurs (ONRI) en werkt conform NEN-ISO-9001. Naast deze procedures op administratief vlak hebben wij (omdat wij dat nóg belangrijker vinden) vakinhoudelijke procedures ontwikkeld waarmee wij een hoge kwaliteit van ons ontwerp-, reken- en tekenwerk borgen.
Vanuit dat oogpunt sluit ons bureau naadloos aan op het Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid en de Gedragscode Constructieve Veiligheid van de Neprom. Aan de totstandkoming van beide documenten heeft CAE Nederland BV actief meegewerkt.

Constructief

CAE Nederland BV is actief op de volgende vakgebieden:
- Beton-, staal- en houtconstructies
- Bijzondere constructies in kunststof en composieten
- Funderingstechnieken en bouwputten
- Schade-expertises en risicoanalyses
- Kwaliteitsborging door toezicht op de bouw

De ontwikkelingen in ons vakgebied van hoogwaardige producten en technieken worden door ons nauwlettend gevolgd, zelf ontwikkeld en in projecten toegepast. Hierbij valt onder meer te denken aan funderingstechnieken, toepassing van voorspanning (zowel VMA als VZA), hoge staalkwaliteiten, (vezelversterkt) (ultra) hoge sterkte beton, duurzame bouwmaterialen en –methodieken. Vanaf zomer 2010 worden alle nieuwe projecten gestart in het 3D-tekenprogramma Revit. Vanaf 2011 zullen wij ook al onze nieuwe projecten via de nieuw in te voeren Eurocodes gaan berekenen en uitwerken. Meer informatie vindt u hier op onze website bij Innovatie en Duurzaamheid, het 3D-tekenen en de Eurocode.

In de taakopvatting van de functie ‘Hoofdconstructeur’ zijn volgens CAE Nederland BV de taken van de Ontwerpend Constructeur (tijdens de ontwerpfasen t/m Bestek) en de taken van de Coördinerend Constructeur (tijdens de Uitvoeringsfase) in zich verenigt. Een Hoofdconstructeur als zodanig zal de detailuitwerkingen van deelconstructeurs (van de aannemer) controleren en de totale constructieve samenhang bewaken.

Bouwkundig

CAE Nederland BV beschikt over een eigen bouwkundige afdeling. Uitgebreide kennis van onder andere het bouwbesluit, bouwfysica, materiaalkennis, toepassing van onderhoudsarme materialen en waarborgcertificaten (GIW) staan garant voor een gedegen uitwerking van bouwkundig tekenwerk. Dit tekenwerk wordt sinds 2010 in het 3D-tekenprogramma Revit uitgewerkt Zie hiervoor ook elders op de website: 3D-tekenen.

Daarbij hechten wij veel waarde aan de korte communicatielijnen tussen de bouwkundige en constructieve afdeling. Hiermee zorgen wij dat wij in het gehele bedrijf een breed spectrum aan kennis hebben waardoor wij de opdrachtgever, architect, overige adviseurs en de aannemer van dienst kunnen zijn wanneer er multidisciplinaire vragen worden gesteld.

Bouwmanagement

CAE Nederland BV heeft ruime ervaring op het gebied van bouwmanagement als intermediair tussen de opdrachtgever en de uitvoerende partijen. CAE Nederland BV draagt er zorg voor dat de belangen van de opdrachtgever in het complexe bouwtraject het beste worden gediend. Dit betekent een integrale bewaking van belangrijke aspecten als bouwtijd, kostenbewaking, organisatie en projectdocumentatie. Hierbinnen vallen het leggen en onderhouden van contacten met overheden, aanvragen van de benodigde vergunningen, het aansturen van ontwerp- en bouwteams en uitvoerende partijen met als uiteindelijk resultaat een hoge kwaliteit van het project.

3D-tekenen

Ons bureau tekent sinds 2010, na een aanloopperiode van drie jaar, alle projecten in Revit, het 3D tekenpakket van Autodesk. Wij vervullen daarmee een voortrekkersrol, zijn Key-user voor ICN en werken daarmee aan landelijke formats, tekenafspraken en bibliotheken voor Revit.

Bezoek onze website: www.cae.nl

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.uhsb.nl/?page_id=2