Categorie archief: Het materiaal

Alles over de samenstelling en eigenschappen van (vezel versterkt) ultra hoge sterkte beton.

aug
22

Serie productie – deel 5; referenties productiemethode

clustervorming vezels

Het vervaardigen van vvUHSB constructies vraagt om specifieke kennis. Om een goed beeld te krijgen van de aandachtspunten bij het vervaardigen van elementen is gekeken naar een referentieproject van een prefabrikant met veel ervaring op dit gebied (ELO Beton Duitsland). Zij maken gebruik van een conventionele betonmixer. Dit artikel maakt deel uit van de serie; …

Lees verder »

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.uhsb.nl/?p=597

aug
22

Serie productie – deel 4; nabehandeling (warmte-/stoombehandeling)

Nadat een vvUHSB-element gestort is kan een nabehandeling gedaan worden. Deze nabehandeling bestaat uit het verhitten van het beton middels een warmte- of stoombehandeling. Een warmtebehandeling neemt 24 tot 48 uur in beslag. De warmtebehandeling moet plaatsvinden wanneer het beton nog jong is en verkiest een voorkeur tussen de 3e en 7e dag. De temperatuur …

Lees verder »

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.uhsb.nl/?p=579

mei
24

Serie productie – deel 3; vezeloriëntatie in vvUHSB

De vezeloriëntatie is erg belangrijk om een hoge trek/buigtreksterkte te behalen. Gestreefd moet worden naar een oriëntatie waarbij de vezels parallel aan de lengte (overspanningrichting) van het element liggen. Naar de beste stortmethode voor het beïnvloeden van deze oriëntatie is al veel onderzoek gedaan. Dit artikel maakt deel uit van de serie; de productiemethode van …

Lees verder »

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.uhsb.nl/?p=500

mei
18

Serie productie – deel 2; het mixen van vvUHSB

Compulsory mixer

Door de dichte structuur, de toevoeging van vezels en de lage water/cementratio van vvUHSB kost het aanzienlijk meer energie om een goed mengsel te mixen. Daarbij ontstaan er luchtbellen met een diameter tussen de 0,1 en 1,0 mm in de mix. Dit artikel maakt deel uit van de serie; de productiemethode van elementen in vvUHSB. …

Lees verder »

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.uhsb.nl/?p=488

mei
12

Serie productie – deel 1; de plasticiteit en samenhang van vvUHSB

Tabel verwerkbaarheid beton

Bepalend bij het storten van beton is dat de plasticiteit en de samenhang van de betonspecie afgestemd worden op de wijze van storten en verdichten. In de betontechnologie worden de begrippen plasticiteit en samenhang samengevat in de term verwerkbaarheid. Is de betonspecie te stug dan laat deze zich niet goed verdichten en zullen holle ruimtes …

Lees verder »

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.uhsb.nl/?p=464

mei
03

Serie; de productiemethode van elementen in vvUHSB

Door een typerende samenstelling en de toevoeging van vezels aan vvUHSB zijn specifieke productietechnieken vereist voor het verkrijgen van de gewenste sterkte. Bij vvUHSB heeft de manier van produceren en verwerken grote invloed op de uiteindelijke sterkte van het materiaal. Onderstaand is een lijst opgesteld met aandachtspunten bij het vervaardigen van vvUHSB elementen. Verder in …

Lees verder »

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.uhsb.nl/?p=449

apr
18

UHSB; duurzamer of juist niet?

Duurzaamheid van een bouwmateriaal

Duurzaamheid is een lastig begrip waar een hoop onderwerpen onder vallen. Als er gesproken wordt over de duurzaamheid van een bouwmateriaal wordt er vooral gekeken naar de levensduur, onderhoud en de benodigde energie om een element uit het materiaal te vervaardigen. Maar is vezel versterkt ultra-hogesterktebeton duurzamer ten opzichte van conventioneel beton?     Chemische …

Lees verder »

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.uhsb.nl/?p=417

apr
01

UHSB en kruip

schematische voorstelling van kruip in beton

Onder kruip wordt verstaan: de met de tijd toenemende vormverandering (verkorting) in het beton bij gelijkblijvende belastingen. Wanneer er op een betonnen element een belasting wordt gezet treedt er een op het tijdstip t=0 een vormverandering op ten gevolge van deze belasting. Naarmate de tijd vordert levert ook de kruip een vormverandering op bij gelijkblijvende …

Lees verder »

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.uhsb.nl/?p=406

mrt
25

gedrag (vv)UHSB belast op schuifspanningen

scheurpatroon beton

In iedere belaste horizontale constructie zullen inwendige schuifspanningen optreden. De scheuren die ontstaan door schuifspanningen zijn bijna altijd diagonaal in plaats van verticaal (denk aan pons patroon). Deze afschuifscheuren bevinden zich meestal onder een hoek van 45 graden. Bij verdere belasting treedt een rotatie van de drukdiagonalen op en vormen er nieuwe scheuren onder een …

Lees verder »

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.uhsb.nl/?p=392

mrt
18

De spanning-rek relatie van vvUHSB

Scheurvorming studie TU Delft

In de Eurocode (NEN-EN) is het hogesterktebeton (HSB) al opgenomen. Hiervoor zijn dus representatieve onderzoeken gedaan naar het gedrag van HSB. vvUHSB is een vervolgontwikkeling van HSB en dus zullen de afwijkingen in gedrag nog groter zijn dan bij HSB.  Uit onderzoek blijkt dat het σ-ε-diagram (drukzijde) verandert ten opzichte van het conventioneel beton. De …

Lees verder »

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.uhsb.nl/?p=378

Oudere berichten «